0
Posted on ۲۳:۵۹ by حقیقت شیعه and filed under
رمز پایداری و پویایی شیعه را در طول تاریخ بهره گیری از فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته در نهضت کربلا و اعتقاد به مهدی موعود (عج) به عنوان امام زنده و پایدار از تبار معصومان (ع) عنوان کرد.
امام زمان (عج) استمراربخش سلسله امامت و آگاه بر احوال شیعیان است: اشاره به مباحث مهدویت و آگاه ساختن مردم از ویژگی های امام زمان (عج) به عنوان استمراربخش نهضت کربلا و منتقم خون امام حسین (ع) لازم و ضروری است.
ویژگی های اصحاب ابا عبدالله الحسین (ع) : در روایتی از امام صادق (ع) یاران امام مهدی (عج) توصیف شده اند. ایشان می فرماید: "آنان مردانی فولادین اند و قلب هایشان چون پاره های آهن است، وجودشان را یقین پر کرده و شکی در آنها راه ندارد، روانی سخت تر از صخره ها. اگر به کوه ها روی آورند، آنها را از جای بر می کنند، آنان چون عقاب هایی تیز پروازند.
یکی از وقایع مسلم پس از ظهور مهدی (عج) رجعت است: پس از ظهور صاحب الزمان (عج) اولین کسی که به دنیا رجعت می کند، امام حسین (ع) است. ایشان همراه با امام زمان (عج) برای گسترش عدالت قیام می کند.
امام حسین (ع) در توصیف اصحاب خویش می فرماید: "هیچ اصحابی را شایسته تر و هیچ اهل بیتی را نیکوتر از اهل بیت خود نمی دانم". یاران امام حسین (ع) ایمانی مستحکم و قدرت بسیاری داشتند.
یاران مهدی موعود (عج) باید هم سنگ و هم پایه یاران امام حسین (ع) باشند و کسی می تواند ادعا کند که از منتظران و یاران واقعی آن حضرت است که خود را با سنگ محک یاران امام حسین (ع) سنجیده باشد.
امام باقر (ع) در پاسخ به عده ای که می پرسند چرا به امام مهدی (عج) قائم گفته می شود، می فرماید: در آن ساعتی که جدم امام حسین (ع) را به قتل رساندند، فرشتگان به خداوند گفتند: از کسانی که فرزند برگزیده تو را کشته در می گذری، خداوند با اشاره به یکی از فرزندان خود که در حال قیام بود، فرمود: به دست این فرزندم انتقام می گیرم.
0
Responses to ...

ارسال یک نظر